El meu pensament em porta, sovint, a reflexionar sobre els treballs de cultura popular i els seus conreadors, escriptors, artistes i esportistes. Molts valors de les lletres, les arts i els esports no reben l’atenció que penso es mereixen. Potser no són genials en la forma, però, sovint, ho són en el fons. I el fons és la font i la humilitat la seva grandesa. Amb la mateixa humilitat he obert aquest blog.

dimarts, 6 de març del 2018

FILLS I FILLES D’UN PELEGRÍ,d’Alberto Ares Mateos


El tema migratori estudiat pel Quadern de Cristianisme i Justícia, n.206. La migració és un fenòmen tan antic com la humanitat, però en els darrers segles ha assolit una dimensió històrica. I és tant important aquest fet en la convivència humana que el  cristianisme està programant la teologia de les migracions. La base la dóna la Bíblia tant de l’Antic com del Nou Testament posant en relleu la realitat de Jesucrist, exemple d’immigrants. És tan significatiu el fet migratori que esdevé un verdader signe dels temps. De tots els temps amb les característiques pròpies de cadascun. En l’actualitat el nombre de persones migratories supera els 230 milions, que equival al cinquè país més poblat del món. Però en el segle XXI el fet migratoria està tenyit de sang, l’any 2016 moriren ofegades en el Mediterrani més de 5000 persones. Aquest fenòmen ha estat objecte d’estudi i anàlisi pels grans escriptors del Cristianisme des dels seus orígens i els Papes de l’Esglèsia católica se n’han fet ressó en les seves encícliques. Papa especial, l’actual Papa Francesc, fill d’emigrans. En l’actualitat les migracions plantegen quatre punts importants a ser tinguts en compte: identitat, dignitat, justícia i hospitalitat. Qui és un emigrant? Teològicament un fill de Déu, que fa iguals a tots els humans i en la lesgislació europea un ésser lliure amb drets i deures que reclama la segona condició que és la dignitat. Però el respecte a la identitat i a la dignitat obliga a una justícia igual per a tothom que ha de reflectir-se en l’hospitalitat, que suposa un sostre i una manutenció d’acord amb les necessitats de cada persona. I és precisament la lluita de la humanitat per gaudir d’aquestes quatre condicions que a moltes, massa, persones li són negades en el seu país d’orìgen i pels paísos que intenten entrar i no són acollits com cal. I és precisament en les diferències del respecte a les persones que es pateixen entre la religió i la política l’orìgen del conflicte que domina sempre el més fort amb l’ajuda de les armes. El tracte que Europa està donant als immigrants no és només reprobable religiosament sinó també i possiblement més, humanament. En aquest tema migratori la teologia hi té el gran argument en la figura de Jesucrist en la seva infantesa, en la seva maduresa i en la seva mort. I la centralitat del problema identitari està en considerar que les persones, totes, són filles de Déu, condició superior a tota altra consideració humana. No respectar aquesta condició suposa el camí obert a les desigualtats humanes i al poc respecte al fet de ser persona.