El meu pensament em porta, sovint, a reflexionar sobre els treballs de cultura popular i els seus conreadors, escriptors, artistes i esportistes. Molts valors de les lletres, les arts i els esports no reben l’atenció que penso es mereixen. Potser no són genials en la forma, però, sovint, ho són en el fons. I el fons és la font i la humilitat la seva grandesa. Amb la mateixa humilitat he obert aquest blog.

dimecres, 18 d’abril de 2012

L’ESPORT EN LA GLOBALITAT HUMANA

Llibre escrit per Joan Sala Vila.

Aquest treball està pensat des de la senzillesa i la importància que fets no gaire transcendents poden aportar a la convivència, benestar i goig de viure. Està basat en fets i situacions viscudes i en col·laboracions en premsa de no massa incidència. Però els valors no basen la seva categoria i la seva transcendència ni en la quantitat que els programa ni en la qualitat superior de qui els defensa. La seva qualitat rau en el valor mateix i en els fruits que se’n deriven. La universalitat no és sempre argument de qualitat.

1 comentari: